Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome

Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome

1.050.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2008
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME BÓNG
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ RƯỢU

Hết hàng

Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome

Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 6
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 6
Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome
Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 5
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 5
Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 4
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 4
Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 3
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 3
Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 2
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 2
Zippo 2008 - Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 1
Zippo 2008 – Zippo Jim Beam Emblem High Polish Chrome 1

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP