ZIPPO 2009 – MOON LANDING – 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 – MOON LANDING – 40TH ANNIVERSARY

1.200.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2009
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ :kỷ niệm 40 năm sứ mệnh Apollo 11 – lần đầu tiên loài người đặt chân và đi lại trên mặt trăng.Mẫu bật lửa này nhằm mục đích tôn vinh một trong những thành tựu cống hiến vĩ đại nhất của nhân loại, kết hợp với cột mốc kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng, và cho sự anh dũng của phi hành đoàn Apollo – những người đã minh chứng rằng loài người đã thành công cho nhiệm vụ thiên văn học.

 

Hết hàng

ZIPPO 2009 – MOON LANDING – 40TH ANNIVERSARY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2009
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ :kỷ niệm 40 năm sứ mệnh Apollo 11 – lần đầu tiên loài người đặt chân và đi lại trên mặt trăng.Mẫu bật lửa này nhằm mục đích tôn vinh một trong những thành tựu cống hiến vĩ đại nhất của nhân loại, kết hợp với cột mốc kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng, và cho sự anh dũng của phi hành đoàn Apollo – những người đã minh chứng rằng loài người đã thành công cho nhiệm vụ thiên văn học.

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

ZIPPO 2009 - MOON LANDING - 40TH ANNIVERSARY

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP