Zippo 205 Khắc Ly (Lân) Bộ Tứ Linh – Zippo 205.LY

Zippo 205 Khắc Ly (Lân) Bộ Tứ Linh – Zippo 205.LY

690.000

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo 205 Khắc Ly (Lân) Bộ Tứ Linh – Zippo 205.LY

Zippo 205 Khắc Ly (Lân) Bộ Tứ Linh - Zippo 205.LY
Zippo 205 Khắc Ly (Lân) Bộ Tứ Linh – Zippo 205.LY

Zippo 205 Khắc Long Ly Quy Phụng Bộ Tứ Linh

Zippo 205 Khắc Long Ly Quy Phụng Bộ Tứ Linh 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP