Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02

1.170.000

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02 2

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02 1

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02 2

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02 3

Zippo 254B Khắc Mã Đáo Thành Công 4 Mặt 02 – Zippo 254B.MDTC02 4 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP