Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt – Zippo 168.R4M

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt – Zippo 168.R4M

1.240.000

Khắc trên Zipo vỏ dày Armor đồng vàng xước dày hơn 1.5 lần so với dòng tiêu chuẩn, cảm giác chắc chắn, cầm nặng tay hơn.

Có thể khắc trên các nền vỏ Zippo khác nhau

Khắc 1 mặt hoặc 4 mặt tùy sở thích.

MUA NHANH

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt – Zippo 168.R4M

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 15

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 16

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 17

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 18

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 19

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 20

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 21

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 22

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 23

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 24

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 25

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 26

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 27

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 28

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 29 

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 13

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 12

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 11

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 10

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 9

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 8

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 7

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 6

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 5

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 4

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 3

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 2

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 1

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP