Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt – Zippo 168.R4M

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt – Zippo 168.R4M

1.050.000

Khắc trên Zipo vỏ dày Armor đồng vàng xước dày hơn 1.5 lần so với dòng tiêu chuẩn, cảm giác chắc chắn, cầm nặng tay hơn.

Có thể khắc trên các nền vỏ Zippo khác nhau

Khắc 1 mặt hoặc 4 mặt tùy sở thích.

MUA NHANH

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt – Zippo 168.R4M

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 13

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 12

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 11

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 10

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 9

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 8

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 7

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 6

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 5

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 4

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 3

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 2

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M 1

Zippo Armor 168 Khắc Hình Rồng Uốn Lượn 4 Mặt - Zippo 168.R4M

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP