Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M

1.240.000

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M

 Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 16

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 15

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 14

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 13

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 12

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 11

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 10

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 9

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 8

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 6

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 5

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 4

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 3

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 2

Zippo Armor 169 Khắc Hình Phượng Hoàng 4 Mặt – Zippo 169.PH4M 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP