Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt – Zippo 28496.D.VEN

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt – Zippo 28496.D.VEN

1.270.000

  • Khắc Laser trên 5 mặt bật lửa
  • Zippo nền Armor vỏ dày vàng đồng xước bụi
  • Năm sản xuất thay đổi tùy thời điểm đặt hàng
MUA NHANH

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt – Zippo 28496.D.VEN

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 20

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 19

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 18

"Zippo

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 16

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 15

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 14

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 13

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 12

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 11

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 10

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 9

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 8

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 7

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 6

Zippo Armor 28496 Khắc Chữ D Hoa Văn Venetian 5 Mặt - Zippo 28496.D.VEN 5

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP