Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL
Giảm giá!

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL

7.350.000 5.750.000

– Zippo Sterling – Zippo Bạc Khối 92.5

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 7

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 6

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 5

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 4

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 3

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 2

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Logo Marlboro 5 Mặt – Zippo 15.MARL 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP