Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN
Giảm giá!

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN

7.300.000 5.700.000

– Zippo Sterling – Zippo Bạc Khối 92.5

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 9

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 8

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 7

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 5

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 4

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 3

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 2

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN 1

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Rồng Nhả Ngọc 4 Mặt – Zippo 15.RNN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP