Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU
Giảm giá!

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU

7.350.000 5.750.000

– Zippo Sterling – Zippo Bạc Khối 92.5

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU
Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 7

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 6

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 1

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 2

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 3

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 4

Zippo Bạc Khối 15 Khắc Tỳ Hưu 5 Mặt – Zippo 15.TYHUU 5

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP