Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14
Giảm giá!

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14

6.950.000 5.350.000

– Zippo Sterling – Zippo Bạc Khối 92.5

– Khắc Laser

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 11

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 10

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 9

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 8

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 7

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 5

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 4

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 3

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 2

Zippo Bạc Khối Replica 1941 Khắc Cá Chép 14 – Zippo 24.CACHEP14 1

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP