ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

  •  BẬT LỬA BẠC NHẬT TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN MỚI VÀ ĐẸP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
  • SỬ DỤNG RUỘT NHẬT GIAI ĐOẠN 1950S
  • CHẤT LIỆU BẠC 950
  • HỌA TIẾT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ KHẢM TAM KHÍ CỦA NGHỆ NHÂN NHẬT BẢN

 

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

  •  BẬT LỬA BẠC NHẬT TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN MỚI VÀ ĐẸP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
  • SỬ DỤNG RUỘT NHẬT GIAI ĐOẠN 1950S
  • CHẤT LIỆU BẠC 950
  • HỌA TIẾT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ KHẢM TAM KHÍ CỦA NGHỆ NHÂN NHẬT BẢN

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

ZIPPO BẠC NHẬT 1950S – TAM KHÍ

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP