ZIPPO BẠC NHẬT – TRANH CHÙA

ZIPPO BẠC NHẬT – TRANH CHÙA

8.500.000

 • SET BẬT LỬA BẠC NHẬT TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN MỚI VÀ ĐẸP
 • GỒM 1 BẬT LỬA VÀ 1 HỘP ĐỰNG THUỐC
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
 • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1951-1953
 • CHẤT LIỆU BẠC 950
 • HỌA TIẾT TRANH CHÙA CHẠM THỦ CÔNG BẰNG TAY

 

Hết hàng

ZIPPO BẠC NHẬT – TRANH CHÙA

 • SET BẬT LỬA BẠC NHẬT TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÒN MỚI VÀ ĐẸP
 • GỒM 1 BẬT LỬA VÀ 1 HỘP ĐỰNG THUỐC
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
 • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1951-1953
 • CHẤT LIỆU BẠC 950
 • HỌA TIẾT TRANH CHÙA CHẠM THỦ CÔNG BẰNG TAY

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 9

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 8

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 7

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 6

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 5

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 4

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 3

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 1

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA 2

ZIPPO BẠC NHẬT - TRANH CHÙA

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP