Zippo Brass 254B Khắc Lion – Sư Tử 5 Mặt – Zippo 254B.LION

Zippo Brass 254B Khắc Lion – Sư Tử 5 Mặt – Zippo 254B.LION

1.220.000

– Khắc Laser sâu

– Có thể khắc trên các nền Zippo khác nhau

– Năm sản xuất có thể thay đổi tùy thời điểm đặt hàng

MUA NHANH

Zippo Brass 254B Khắc Lion – Sư Tử 5 Mặt – Zippo 254B.LION

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 17

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 16

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 15

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 14

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 13

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 12

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 11

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 10

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 9

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 8

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 7

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 6

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 5

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 4

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 3

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 1

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION

Zippo Brass 254B Khắc Lion - Sư Tử 5 Mặt - Zippo 254B.LION 2

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP