ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE.

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE.

1.750.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – BOX NHỰA
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1980S
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • MÁY SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA MĨ , TẠI QUỐC GIA CANADA
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

Hết hàng

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE.

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – BOX NHỰA
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1980S
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • MÁY SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA MĨ , TẠI QUỐC GIA CANADA
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 12

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 11

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 10

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 9

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 8

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 7

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 6

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 5

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 4

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 3

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 2

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE. 1

ZIPPO CANADA 1980S – THE BAY POVUNGNITUK, QUE.

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP