Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary

11.000.000

– Zippo trong tình mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp
– Nguyên tem Commemorative
– Sản xuất năm 1982
– Mộc đáy 1932-1982
– Ruột vàng mỡ gà 2 mặt chữ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề Kỉ niệm 50 năm thành lập và phát triển hãng Zippo
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary
Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 12

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 10

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 9

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 8

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 7

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 6

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 5

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 4

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 3

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 2

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 1

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 11

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 13

Zippo Chu Niên 1932-1982 – Đồng Nguyên Khối – Commemorative 1932-1982 50th Anniversary 14

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP