Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter

12.500.000

– Zippo trong tình trạng sử dụng rất ít , còn như mới
– Có trầy xước nhẹ ở mặt sau
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1983
– Mộc đáy 1932-1983
– Ruột 2 mặt chữ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Thuộc dòng Zippo dành cho hút Tẩu , nhưng chỉ cần tháo phần nắp trên ruột là có thể sử dụng như ruột bình thường
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter
Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 25

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 26

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 27
Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 1

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 2

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 3

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 4

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 5

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 6

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 7

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 8

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 9

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 10

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 11

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 12

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 13

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 14

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 15

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 16

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 17

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 18

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 19

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 20

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 21

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 22

Zippo Chu Niên 1932-1983 – Đồng Nguyên Khối – Pipe Lighter 23

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP