ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.700.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • TRẦY XƯỚC NHẸ DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1988
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1988
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • TRẦY XƯỚC NHẸ DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1988
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1988
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP