ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.550.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1989
  • MỘC ĐÁY 1932 – 1989
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • 2 MẶT ĐƯỢC KHẮC CNC

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1989
  • MỘC ĐÁY 1932 – 1989
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • 2 MẶT ĐƯỢC KHẮC CNC

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 11

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 10

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 9

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1989 – F.C – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP