ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL

1.650.000

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – MẶT TRƯỚC CÓ TRẦY NHẸ VÀ MẶT SAU CÓ LÊN TEN DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • NẮP ĐƯỢC KHẮC CNC : JJL

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – MẶT TRƯỚC CÓ TRẦY NHẸ VÀ MẶT SAU CÓ LÊN TEN DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • NẮP ĐƯỢC KHẮC CNC : JJL

 

 

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – JJL

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP