ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – LDM

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – LDM

1.750.000

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – LDM

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • NẮP ĐƯỢC KHẮC CNC : LDM

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – LDM

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • NẮP ĐƯỢC KHẮC CNC : LDM

 

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1992 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI - CAMEL - LDM 2

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP