ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

2.100.000

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – NGUYÊN HỘP
 • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – NGUYÊN HỘP
 • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP