ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.750.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93 VẪN THƯỜNG GẶP
 • MỘC ĐÁY 1932-1992
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ WINSTON

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93 VẪN THƯỜNG GẶP
 • MỘC ĐÁY 1932-1992
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ WINSTON

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1992 – WINSTON – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP