phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

1.750.000

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • RUỘT MỜ ( GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN MỜ NHIỀU )
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ WINSTON

Hết hàng