ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

1.750.000

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • MỘC ĐÁY 1932-1992
 • RUỘT MỜ ( GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN MỜ NHIỀU )
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ WINSTON

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • MỘC ĐÁY 1932-1992
 • RUỘT MỜ ( GIAI ĐOẠN 88-93 ĐA PHẦN MỜ NHIỀU )
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ WINSTON

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – WINSTON – SOLID BRASS

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP