ZIPPO COMMEMORATIVE 1932-1982 – 50TH ANNIVERSARY

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932-1982 – 50TH ANNIVERSARY

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932-1982 – 50TH ANNIVERSARY

– Kỉ niệm 50 năm thành lập hãng Zippo
✅ Máy trong tình trạng New Full Box
✅ Có 1 vết cấn ở Mông do quá trình bảo quản và vận chuyển . AE xem hình số 5
✅ Ruột vàng ngà đúng đời – Ruột có xước xát ở phần buồng đốt do mở nắp nhiều

zippo commemorative 1932-1982 4

zippo commemorative 1932-1982 1

zippo commemorative 1932-1982 2

zippo commemorative 1932-1982 5

zippo commemorative 1932-1982 6

zippo commemorative 1932-1982 7

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP