ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM

ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM

ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM
– ZIPPO SILVER PLATE – LIMITED / 1000
– MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
– SẢN XUẤT 1994

ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM 1 ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM 2 ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM 3 ZIPPO D-DAY – LIMITED EDITION UNITED KINGDOM 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP