Zippo Để Bàn 1960s – Zippo Table Moderne – Black & Rhodium Finish

Zippo Để Bàn 1960s – Zippo Table Moderne – Black & Rhodium Finish

10.500.000

– Máy trong tình trạng mới nguyên hộp – Nguyên tem giá đi kèm

– Tuy nhiên phần hộp có hơi te tua do quá trình vận chuyển và bảo quản

– Sản xuất trong giai đoạn 1960s

– Một trong nhưng dòng Zippo để bàn có giá trị sưu tầm cao và khó có thể kiếm được những em này với tình trạng như thế này nha AE.

Hết hàng

Zippo Để Bàn 1960s – Zippo Table Moderne – Black & Rhodium Finish

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 1

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 2

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 3

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 4

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 5

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 6

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 7

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 8

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 9

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 10

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 11

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 12

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 13

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 14

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 15

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 16

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 17

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 18

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 19

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 20

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 21

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 22

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 23

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 24

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 25

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 26

Zippo Để Bàn 1960s - Zippo Table Moderne - Black & Rhodium Finish 27

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP