ZIPPO GIFT SET 2000 – AMERICAN TRADITIONAL

ZIPPO GIFT SET 2000 – AMERICAN TRADITIONAL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • GỒM 1 ZIPPO VÀ 1 ĐỒNG HỒ BỎ TÚI
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN

 

ZIPPO GIFT SET 2000 – AMERICAN TRADITIONAL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • GỒM 1 ZIPPO VÀ 1 ĐỒNG HỒ BỎ TÚI
  • SẢN XUẤT NĂM 2000
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN

 

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815