ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

3.600.000

 • GIFT SET GỒM 1 ZIPPO 1 VỈ ĐÁ THIẾU BÌNH XĂNG ĐÚNG ĐỜI – CÓ THỂ BỔ SUNG BẰNG XĂNG HIỆN TẠI
 •  ZIPPO  TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • SẢN XUẤT NĂM 1956
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • GIFT SET THUỘC DẠNG QUÀ TẶNG NÊN KHÔNG THẤY NHIỀU TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

 • GIFT SET GỒM 1 ZIPPO 1 VỈ ĐÁ THIẾU BÌNH XĂNG ĐÚNG ĐỜI – CÓ THỂ BỔ SUNG BẰNG XĂNG HIỆN TẠI
 •  ZIPPO  TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • SẢN XUẤT NĂM 1956
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • GIFT SET THUỘC DẠNG QUÀ TẶNG NÊN KHÔNG THẤY NHIỀU TRÊN THỊ TRƯỜNG
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 1956 – ANDIRONDACK ASPHALT INC

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP