Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953

10.500.000

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp , có bình xăng ( xăng không còn ) và vỉ đá
– Sản xuất năm 1953
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu vỏ thép mạ chrome
– Khắc tay 2 mặt
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953
Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 1

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 2

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 3

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 4

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 5

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 6

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 7

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 8

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 9

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 10

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 11

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 12

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 13

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 14

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 15

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 16

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 17

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 18

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 19

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 20

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 21

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1953 – Merry Xmas 1953 22

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP