Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt

5.500.000

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp , thiếu vỉ đá và thiếu bình xăng ( có thể bổ sung xăng và đá đời mới )
– Nguyên tem giá
– Sản xuất năm 1972
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm

MUA NHANH

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt
Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 13

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 1

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 2

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 3

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 4

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 5

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 6

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 7

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 8

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 9

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 10

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 11

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 12

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 14

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 15

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 16

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1972 – Brush Chrome – Plain – Trơn 2 Mặt 17

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP