Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson

5.000.000

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp , có bình xăng ( xăng không còn ) và vỉ đá
– Sản xuất năm 1974
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson
Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 1

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 2

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 3

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 4

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 5

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 6

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 7

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 8

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 9

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 10

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 11

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 12

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 13

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 14

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 15

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 16

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 17

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 18

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1974 – Mawson & Mawson 19

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP