ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S – J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S – J.B

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • TỔNG THỂ ĐẸP , KHÔNG CẤN MÓP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1948-1955 , BẢN LỀ 3 CHẤU MẬP Ụ , RUỘT NIKEL
 • HỌA TIẾT SỌC DƯA 2 MẶT
 • Ô KHẮC TÊN : J.B
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

 

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S – J.B

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • TỔNG THỂ ĐẸP , KHÔNG CẤN MÓP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1948-1955 , BẢN LỀ 3 CHẤU MẬP Ụ , RUỘT NIKEL
 • HỌA TIẾT SỌC DƯA 2 MẶT
 • Ô KHẮC TÊN : J.B
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S - J.B

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP