ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA

2.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1989
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ : ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI CỘNG HÒA INDONESIA

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1989
  • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ : ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI CỘNG HÒA INDONESIA

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 11

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 10

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 9

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 8

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 7

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 6

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 5

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 4

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 3

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 2

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA 1

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – AMERICAN EMBASSY JAKARTA INDONESIA

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP