ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

2.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP NẮP RODEO
 • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93 THƯỜNG GẶP
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
 • TRÊN NẮP KHẮC : D.J.D

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – HỘP NẮP RODEO
 • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93 THƯỜNG GẶP
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
 • TRÊN NẮP KHẮC : D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

ZIPPO LA MÃ 1991 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO LONGHORNS – D.J.D

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP