Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên

9.500.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Rất mới , chỉ ố nhẹ rất ít
– Sản xuất năm 1991
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề thuốc lá Marlboro
– Nắp không khắc tên – hiếm hơn so với phần lớn dòng này đều được khắc tên
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên
Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 1

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 2

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 3

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 4

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 5

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 6

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 7

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 8

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 9

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 10

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 11

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 12

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 13

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 14

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 15

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 16

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 17

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 18

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 19

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 20

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 21

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 22

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 23

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 24

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 25

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 26

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 27

Zippo La Mã 1991 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – Không Khắc Tên 28

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP