ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL

1.050.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • VỎ RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • VỎ RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 10

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 9

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 8

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 7

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 6

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 5

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 4

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 3

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 2

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL 1

ZIPPO LA MÃ 1991 – SMOKE A CAMEL

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP