ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL

1.350.000

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • RUỘT 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ BẠC GIẢ CỔ
  • CHỦ ĐỀ HÃNG THUỐC LÁ CAMEL

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • RUỘT 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ BẠC GIẢ CỔ
  • CHỦ ĐỀ HÃNG THUỐC LÁ CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 1

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 2

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 3

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 4

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 5

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 6

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 7

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 8

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 9

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL 10

ZIPPO LA MÃ 1994 – ANTIQUE SILVER – CAMEL

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP