ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.450.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
 • SẢN XUẤT NĂM 1994
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TÁI BẢN LẠI MẪU ZIPPO NĂM 1937 – FORM MÁY CỔ ĐIỂN

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TÁI BẢN LẠI MẪU ZIPPO NĂM 1937 – FORM MÁY CỔ ĐIỂN

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP