ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.400.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – MẶT SAU LÊN TEN DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TÁI BẢN LẠI MẪU ZIPPO NĂM 1937 – FORM MÁY CỔ ĐIỂN

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – MẶT SAU LÊN TEN DO BẢO QUẢN
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TÁI BẢN LẠI MẪU ZIPPO NĂM 1937 – FORM MÁY CỔ ĐIỂN

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 8

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 7

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 6

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – VINTAGE REPLICA 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP