ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ CHUỖI CAFE HARD ROCK

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ CHUỖI CAFE HARD ROCK

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO 6

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO 5

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO 4

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO 3

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO 2

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO 1

ZIPPO LA MÃ 1996 – CAFE HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – SAN DIEGO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP