ZIPPO LA MÃ 1996 – CELTIC – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 – CELTIC – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.650.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1996 – CELTIC – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1996 - CELTIC - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP