ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2

1.800.000

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • SẢN XUẤT NĂM 1997
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2 - 6

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2 - 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2 - 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2 - 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2 -2

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2 - 1

ZIPPO LA MÃ 1997 – MARLBORO 2

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP