ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD

2.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG HỒNG
  • FORM VINTAGE CỔ ĐIỂN – SANG TRỌNG – THÍCH HỢP SƯ TẦM VÀ LÀM QUÀ TẶNG

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG HỒNG
  • FORM VINTAGE CỔ ĐIỂN – SANG TRỌNG – THÍCH HỢP SƯ TẦM VÀ LÀM QUÀ TẶNG

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 9

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 9

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 7

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 6

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – REPLICA 1937 – MẠ VÀNG HỒNG – ROSE GOLD 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP