ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963

ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963

1.650.000

ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

USS Spruance (DD-963)tàu hàng đầu của tàu khu trục Spruance Hải quân Hoa Kỳ của tàu khu trục và được đặt theo tên củaRaymond A. Spruance , một đô đốc hải quân Hoa Kỳ.

Spruance do Phòng đóng tàu Ingalls đóng tại Pascagoula, Mississippi , và do bà Raymond A. Spruance, chỉ huy Raymond J. Harbrecht, chỉ huy. [2]

Spruance phục vụ trong Hạm đội Đại Tây Dương của Hoa Kỳ , được giao cho Đội tàu khu trục Destroyer 24 và hoạt động ngoài Trạm Hải quân Mayport, Florida .

Spruance đã ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 3 năm 2005 và sau đó bị chìm xuống làm mục tiêu vào ngày 8 tháng 12 năm 2006.

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

USS Spruance (DD-963)tàu hàng đầu của tàu khu trục Spruance Hải quân Hoa Kỳ của tàu khu trục và được đặt theo tên củaRaymond A. Spruance , một đô đốc hải quân Hoa Kỳ.

Spruance do Phòng đóng tàu Ingalls đóng tại Pascagoula, Mississippi , và do bà Raymond A. Spruance, chỉ huy Raymond J. Harbrecht, chỉ huy. [2]

Spruance phục vụ trong Hạm đội Đại Tây Dương của Hoa Kỳ , được giao cho Đội tàu khu trục Destroyer 24 và hoạt động ngoài Trạm Hải quân Mayport, Florida .

Spruance đã ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 3 năm 2005 và sau đó bị chìm xuống làm mục tiêu vào ngày 8 tháng 12 năm 2006.

ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963 1 ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963 2 ZIPPO LA MÃ 1997 – USS SPRUANCE DD 963 3

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP