ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE

1.600.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 9

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 8

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 7

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 6

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 5

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 4

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 3

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 2

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE 1

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZIPPO ULTRALITE BLACK – GOLD PLATE

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP