phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1997 – ZODIAC ARIES – CUNG HOÀNG ĐẠO

1.650.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ CUNG HOÀNG ĐẠO

Bạch Dương (  ) r  z / (có nghĩa là ” ram “) là dấu hiệu chiêm tinh đầu tiên trong cung hoàng đạo , trải dài 30 độ đầu tiên của kinh độ thiên thể (0 ° ≤ λ <30 °). Theo cung hoàng đạo nhiệt đới, Mặt trời vượt qua dấu hiệu này từ khoảng ngày 20 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4 mỗi năm.  Khoảng thời gian này chính xác là tháng đầu tiên của lịch Hijri mặt trời (Hamal / Farvardin / Wray ). Biểu tượng của ram dựa trên Chrysomallus , ram bay cung cấp Lông cừu vàng.

 

 

Hết hàng