ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS

1.250.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ CHUỖI CAFE – NHÀ HÀNG HARD ROCK

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ CHUỖI CAFE – NHÀ HÀNG HARD ROCK

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 9

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 8

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 7

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 6

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 5

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 4

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 3

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 2

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS 1

ZIPPO LA MÃ 1999 – CAFE HARD ROCK – INDIANAPOLIS

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP