ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

1.800.000

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 1

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 2

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 3

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 4

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 5

ZIPPO LA MÃ 1999 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP