ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

900.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO THUỐC LÁ MARLBORO
  • VỚI NHỮNG DÒNG EMBLEM TOÀN THÂN NHƯ THẾ NÁY THÌ TIẾNG KÊU CŨNG CÓ PHẨN HẠN CHẾ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1999
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO THUỐC LÁ MARLBORO
  • VỚI NHỮNG DÒNG EMBLEM TOÀN THÂN NHƯ THẾ NÁY THÌ TIẾNG KÊU CŨNG CÓ PHẨN HẠN CHẾ

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

ZIPPO LA MÃ 1999 – MARLBORO MOON OVER MOUTAIN

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP